• صفحات نشریه

 • صاحب امتیاز
  دانشگاه شهید مطهری
  مدیر داخلی
  هیئت تحریریه
  شاپا:2645-355X
  پست الکترونیک
  jurisp.priv.law@gmail.com
  آدرس
  تهران- میدان بهارستان- خیابان شهید مصطفی خمینی- خیابان علامه شریف رضی، مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری(ره)- ساختمان کتابخانه سپهسالار- دفتر دوفصلنامه فقه و حقوق خصوصی
  تلفن
  33563131 (021)

  نمایه شده در

  اخبار نشریه(آرشیو خبر)

  محورهای موضوعی