• صفحه اصلی
  • تسلیم کالا جهت معاملۀ آتی و ضمان آن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 7 بازدید : 1469 صفحه: 3 - 26

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط