• صفحه اصلی
  • بازخوانی تأثیر قاعدۀ احسان بر سقوط مسئولیت پزشک در حقوق ایران (در مطالعۀ تطبیقی با قاعدۀ یاری‌رسان نوع¬دوست در حقوق کانادا)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 8 بازدید : 362 صفحه: 27 - 46

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط