• صفحه اصلی
  • حق‌تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و امریکا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 24 بازدید : 1562 صفحه: 129 - 160

نوع مقاله: پژوهشی