• صفحه اصلی
  • بررسی فرآیند تصفیۀ بانک¬های ورشکسته (مطالعۀ تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 23 بازدید : 1404 صفحه: 101 - 127

نوع مقاله: پژوهشی