• صفحه اصلی
  • معرفی اوراق منفعت به‌عنوان ابزار مالی نوین‌اسلامی و مقایسۀ آن با اوراق اجاره

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 17 بازدید : 250 صفحه: 109 - 132

نوع مقاله: پژوهشی